แบบฝ้าเพดานหลุม เพิ่มมิติให้กับบ้านของท่านให้ดูสวยงามเพิ่มขึ้น

3146

สำหรับการออกแบบเพดานห้อง ถือเป็นอีกหนึ่งความสุขอย่างหนึ่งที่เกิดจากการทำบ้านที่เราอยู่อาศัยมีความสวยงาม ซึ่งในปัจจุบันนี้การทำฝ้าเพดานจะมีลักษณะที่หลากหลายมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะมาก โดยสมัยก่อนเพดานจะใส่ฝ้าเพียงชั้นเดียวแบบเรียบๆ หรือใช้รวดลายหลากหลาย แต่อย่างในปัจจุบันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นการใช้ฝ้าที่มีระดับ เป็นเพดานฝ้าแบบหลุมที่มีหลายชั้น ซึ่งจะทำให้เราเห็นความสวยงามมากขึ้น นอกจากนี้การเล่นแสงไฟที่สามารถซ่อนไฟเข้าไปตามชั้นเพดานต่างๆ ก็ทำให้ห้องมีมิติมากขึ้น เห็นแบบนี้เห็นประโยชน์ของฝ้าหลุมเพดานกันแล้วหรือยัง

แบบฝ้าเพดานหลุม

แบบฝ้าเพดาน
แบบฝ้าเพดาน
แบบฝ้าเพดาน
แบบฝ้าเพดาน
แบบฝ้าเพดาน
แบบฝ้าเพดาน
แบบฝ้าเพดาน
แบบฝ้าเพดาน
แบบฝ้าเพดาน
แบบฝ้าเพดาน
แบบฝ้าเพดาน
แบบฝ้าเพดาน