พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29

344

ทราบกันแล้วกับ “พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ที่ได้รับโหวตด้วยคะแนนท่วมท้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย

สำหรับที่ประชุม สนช. มีมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศโดยใช้เกณฑ์เดียวกับรัฐธรรมนูญปี 2550 โดยหากถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียว ให้มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิก ซึ่งในที่นี้คือ 99 คน

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หลังจากการเสนอชื่อของ นายตวง อันทะไชย สมาชิก สนช. ที่เสนอชื่อพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ให้ดำรงตำแหน่งนายก โดยมีสมาชิกรับรอง 188 คน จาก 194 คน โดยหลังจากนั้นเป็นการลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่ ซึ่งลงแบบเปิดเผย ท้ายที่สุดสมาชิก สนช. ลงมติด้วยคะแนน 191 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย