สนามบินสุวรรณภูมิเฟสใหม่ งบ2หมื่นล้านบาท รองรับเพิ่มอีก 15 ล้านคน

218

รอสร้างกันอยู่สำหรับ “สนามบินสุวรรณภูมิ” ที่วางแผนจะขยายสนามบินให้สามารถรองรับสูงถึง 65 ล้านคนต่อปีภายในปี 2562

สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินสุวรรณภูมิ

ทอท. เล็งทุ่ม 2 หมื่นล้าน ขยายสนามบินสุวรรณภูมิ รับผู้โดยสารเพิ่มอีก 15-20 ล้านคนต่อปี และใช้งบน้อยกว่าสุวรรณภูมิเฟส 2 กว่า 4 หมื่นล้านบาท

วันนี้ (22 สิงหาคม 2557) นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด ทอท. ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปศึกษาการพัฒนาพื้นที่ด้านเหนือของอาคารเทียบเครื่องบินเอของสนามบินสุวรรณภูมิ หลังจากที่มีการชะลอการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 ออกไป เนื่องจากอยู่ในระหว่างการตรวจสอบจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ทั้งนี้ทาง คตร. ยังไม่แจ้งผลการตรวจสอบ และแนวโน้มของ ทอท. ต้องทบทวนเงื่อนร่างเอกสารการประมูล (ทีโออาร์) และสเปคให้เหมาะสมมากขึ้น จึงเกรงว่าอาจจะทำให้สร้างเฟสสองไม่ทันรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในปี 2560-2562 จะมีจำนวนผู้โดยสารมากกว่าอาคารผู้โดยสารที่รองรับได้ในปัจจุบัน 45-47 ล้านคน/ปี

นายประสงค์ กล่าวอีกว่า บอร์ดเห็นว่าควรพัฒนาพื้นที่ว่างดังกล่าวให้รองรับผู้โดยสาร 15-20 ล้านคนต่อปี เพื่อให้สุวรรณภูมิ รองรับผู้โดยสารถึง 60-65 ล้านคนต่อปี ในปี 2562 โดยใช้งบลงทุนประมาณ 20,000-24,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการมีความเทียบเท่ากับการลงทุนสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 ที่ใช้งบลงทุน 62,000 ล้านบาท และโครงการนี้ เป็นการรองรับกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการให้ ทอท. พิจารณาการลงทุนในโครงการอื่น คาดว่า ฝ่ายบริหารจะยื่นเรื่องมาให้บอร์ดพิจารณาอีก 2 เดือนข้างหน้า ก่อนเสนอต่อกระทรวงคมนาคมช่วงปลายปีนี้ต่อไป