เฝ้าระวัง ‘ซิกา’ ระบาดหนักสาทร พบผู้ติดเชื้อแล้ว 22 ราย!

193

          การระบาดของไวรัสซิกา เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหนัก โดยพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในละแวกสาทร ล่าสุดรวมทั้งสิ้น 22 คน

          จุดเริ่มต้นมาจากผู้โดยสารที่รับเชื้อเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ จึงทำให้เกิดการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นผู้ป่วยจะมีอาการไม่รุนแรง แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไปอีกเป็นเวลา 30 วัน ส่วนหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ ก็ยังคงต้องคอยติดตามความคืบหน้าด้านอาการทั้งแม่และเด็กต่อไปเช่นกัน

ichef-1.bbcicouk

          ไวรัสซิกา เป็นเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะ ดังนั้นการติดต่อจึงมาจากการถูกยุงที่มีเชื้อกัด และสามารถติดต่อผ่านกันได้ทางเลือด ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่า มีผู้ติดเชื้อราว 1 ใน 4 ที่จะแสดงอาการออกมาให้เห็นหลังได้รับเชื้อ โดยจะปรากฏอาการคล้ายคลึงกับโรคไข้เลือดออก ได้แก่ มีผื่นแดงขึ้นตามตัว ไข้ขึ้นสูง เยื่อบุตาอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ ไม่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต และอาการเหล่านี้สามารถลดลงจนหายได้เองภายในเวลา 2-7 วัน หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมทั้งเชื้อตัวนี้จะไม่รุนแรงเท่ากับโรคไข้เลือดออก

           แต่ในระหว่างนี้ พื้นที่สาทรและบริเวณใกล้เคียง ต้องมีการดูแลและเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิดต่อไปอีกเป็นเวลา 1 เดือน ถ้าภายใน 1 เดือน ในบริเวณพื้นที่เกิดโรคไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าอีก ก็จะเป็นพื้นที่ปลอดภัย