แต่งออฟฟิศให้ถูกใจตัวเอง ถูกหลักฮวงจุ้ย

860

ทุกวันนี้การนั่งทำงานไม่ว่าจะเป็นที่ออฟฟิศ(หรือสำนักงาน)ที่เราไปทำอยู่ หรือไม่แม้กระทั่งห้องทำงานส่วนตัวภายในบ้าน (โฮมออฟฟิศ) การจัดให้หลักฮวงจุ้ยถือเป็นเรื่องสำคัญของคนจำนวนมากไปแล้ว เนื่องจากการจัดให้ถูกหลักฮวงจุ้ยนอกจากจะทำให้เกิดความสบายใจเพื่อการงานที่ดีขึ้นแล้ว พลังที่มองไม่เห็นยังจะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

วันนี้เราจึงขอเสนอฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การทำงานของเราก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยตัวอย่างแต่งห้องทำงานเหล่านี้ถือว่าเป็นการตกแต่งออฟฟิศที่สวยงามและถูกหลักฮวงจุ้ยพอสมควร

ตัวอย่างแบบห้องทำงาน
ตัวอย่างแบบห้องทำงาน
ตัวอย่างแบบห้องทำงาน
ตัวอย่างแบบห้องทำงาน
ตัวอย่างแบบห้องทำงาน
ตัวอย่างแบบห้องทำงาน
ตัวอย่างแบบห้องทำงาน
ตัวอย่างแบบห้องทำงาน
ตัวอย่างแบบห้องทำงาน
ตัวอย่างแบบห้องทำงาน
ตัวอย่างแบบห้องทำงาน
ตัวอย่างแบบห้องทำงาน
ตัวอย่างแบบห้องทำงาน
ตัวอย่างแบบห้องทำงาน
ตัวอย่างแบบห้องทำงาน
ตัวอย่างแบบห้องทำงาน
ตัวอย่างแบบห้องทำงาน
ตัวอย่างแบบห้องทำงาน
ตัวอย่างแบบห้องทำงาน
ตัวอย่างแบบห้องทำงาน