แบบบ้านสองชั้นฟรี สำนักงานกรมโยธา กทม ชุด 6

1980

แบบบ้านสองชั้นฟรี ชุดแรก และเป็นชุดที่ 6 ของการแจกแบบบ้านฟรีให้กับประชาชนคนไทย ที่จัดทำโดย กทม และสำนักการโยธา ที่ใจดีเปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองได้ลดค่าใช้จ่ายในการออกแบบบ้านด้วยการออกแบบบ้านให้ฟรีๆ

สำหรับวันนี้เราจะแจกแบบบ้านสองชั้นฟรีๆให้ได้ชมกัน หลังจากที่ 5 ภาคแรกเราแจกแบบบ้านชั้นเดียวของ กทม ให้กันเป็นที่เรียบร้อย สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแบบบ้านฟรี สำนักงานกรมโยธา ที่ใจดีมอบให้ฟรีๆ และจะไม่ลืมเช่นกันสำหรับ กทม ที่เป็นเจ้าของโครงการนี้

แบบบ้านสองชั้นฟรี สำนักงานกรมโยธา กทม
แบบบ้านสองชั้นฟรี สำนักงานกรมโยธา กทม
แบบบ้านสองชั้นฟรี สำนักงานกรมโยธา กทม
แบบบ้านสองชั้นฟรี สำนักงานกรมโยธา กทม
แบบบ้านสองชั้นฟรี สำนักงานกรมโยธา กทม
แบบบ้านสองชั้นฟรี สำนักงานกรมโยธา กทม
แบบบ้านสองชั้นฟรี สำนักงานกรมโยธา กทม
แบบบ้านสองชั้นฟรี สำนักงานกรมโยธา กทม
แบบบ้านสองชั้นฟรี สำนักงานกรมโยธา กทม
แบบบ้านสองชั้นฟรี สำนักงานกรมโยธา กทม
แบบบ้านสองชั้นฟรี สำนักงานกรมโยธา กทม
แบบบ้านสองชั้นฟรี สำนักงานกรมโยธา กทม
แบบบ้านสองชั้นฟรี สำนักงานกรมโยธา กทม
แบบบ้านสองชั้นฟรี สำนักงานกรมโยธา กทม