ที่วาง Laptop แบบไม้

521

Vool! ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อวาง laptop ซึ่งวัสดุเป็นไม้ โดยการดีไซต์นั้นออกแบบมาเฉียงขึ้นเพื่อให้มองจอได้สะดวกขึ้น ซึ่งอาจจะเหมือนกับที่วางโน้ตบุ๊คแบบจีนแดงนะค่ะ แต่ที่ต่างกันคือ ข้างหลังมีช่องสำหรับเก็บเม้าส์(mouse) และคีย์บอร์ด(keyboard)ด้วย

ที่วาง Laptop แบบไม้
ที่วาง Laptop แบบไม้
ที่วาง Laptop แบบไม้
ที่วาง Laptop แบบไม้
ที่วาง Laptop แบบไม้
ที่วาง Laptop แบบไม้