แบบบ้านสองชั้นฟรี สำนักงานกรมโยธา กทม ชุด 12

1483

พบกันอีกครั้งกับแบบบ้านฟรี โดยวันนี้จะเป็นแบบบ้านสองชั้นที่ฟรีๆ โดยจัดทำโดย กรุงเทพมหานคร สำนักงานกรมโยธา ซึ่งจัดให้เป็นชุดที่ 12 กันแล้วนะค่ะ

– บ้านลำพู ที่เป็นบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 181 ตารางเมตร
– บ้านลีลาวดี ที่เป็นบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 182 ตารางเมตร
– บ้านวิรุญจำบัง ที่เป็นบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 182.5 ตารางเมตร
– บ้านศรนารายณ์ ที่เป็นบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 182.5 ตารางเมตร
– บ้านศรีมาลา ที่เป็นบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 186 ตารางเมตร
– บ้านศรีสยาม ที่เป็นบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 186.3 ตารางเมตร
– บ้านสกาวจันทร์ ที่เป็นบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 190 ตารางเมตร

แบบบ้านฟรีสองชั้น
แบบบ้านฟรีสองชั้น
แบบบ้านฟรีสองชั้น
แบบบ้านฟรีสองชั้น
แบบบ้านฟรีสองชั้น
แบบบ้านฟรีสองชั้น
แบบบ้านฟรีสองชั้น
แบบบ้านฟรีสองชั้น
แบบบ้านฟรีสองชั้น
แบบบ้านฟรีสองชั้น
แบบบ้านฟรีสองชั้น
แบบบ้านฟรีสองชั้น
แบบบ้านฟรีสองชั้น
แบบบ้านฟรีสองชั้น