แบบบ้านสองชั้นฟรี สำนักงานกรมโยธา กทม ชุด 13

1722

ต่อกันอีกกับแบบบ้านฟรีสองชั้น ที่จัดทำโดย กรุงเทพมหานคร สำนักงานกรมโยธา ที่จัดแบบในวันนี้จะขอนำบ้านสองชั้นมาให้ได้ชมกัน ซึ่งเป็นแบบบ้านฟรีภาค 13 แล้วนะค่ะ

– บ้านสกุณี ที่เป็นบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 199 ตารางเมตร
– บ้านสมอพิเภก ที่เป็นบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 199 ตารางเมตร
– บ้านสร้อยทองทราย ที่เป็นบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร
– บ้านสร้อยสยาม ที่เป็นบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 215 ตารางเมตร
– บ้านสรัสจันทร ที่เป็นบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 217 ตารางเมตร
– บ้านสอยดาว ที่เป็นบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 225 ตารางเมตร
– บ้านสะบันงา ที่เป็นบ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 240 ตารางเมตร

แบบบ้านฟรี สองชั้น
แบบบ้านฟรี สองชั้น
แบบบ้านฟรี สองชั้น
แบบบ้านฟรี สองชั้น
แบบบ้านฟรี สองชั้น
แบบบ้านฟรี สองชั้น
แบบบ้านฟรี สองชั้น
แบบบ้านฟรี สองชั้น
แบบบ้านฟรี สองชั้น
แบบบ้านฟรี สองชั้น
แบบบ้านฟรี สองชั้น
แบบบ้านฟรี สองชั้น
แบบบ้านฟรี สองชั้น
แบบบ้านฟรี สองชั้น