แบบบ้านสองชั้นฟรี สำนักงานกรมโยธา กทม ชุด 14

903

ต่อกันอีกกับแบบบ้านฟรีสองชั้น ที่จัดทำโดย กรุงเทพมหานคร สำนักงานกรมโยธา ที่จัดแบบในวันนี้จะขอนำบ้านสองชั้นมาให้ได้ชมกัน ซึ่งเป็นแบบบ้านฟรีภาค 14 แล้วนะค่ะ

ใครสนใจดูแบบบ้านฟรีภาคก่อนก็ไปดูกันได้ที่ แบบบ้านฟรี ภาค 13 นะคะ

แบบบ้านสองชั้นฟรี บ้านสะเภาลม
– บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
– พื้นที่ใช้สอย 246 ตารางเมตร
– ราคาก่อสร้างประมาณ 2 ล้านบาท

แบบบ้านสองชั้นฟรี บ้านสาธร
– บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
– พื้นที่ใช้สอย 268 ตารางเมตร
– ราคาก่อสร้างประมาณ 2.2 ล้านบาท

แบบบ้านสองชั้นฟรี บ้านสายวิสูตร
– บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
– พื้นที่ใช้สอย 302 ตารางเมตร
– ราคาก่อสร้างประมาณ 2.56 ล้านบาท

แบบบ้านสองชั้นฟรี บ้านสาละลังกา
– บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
– พื้นที่ใช้สอย 315 ตารางเมตร
– ราคาก่อสร้างประมาณ 2.67 ล้านบาท

แบบบ้านสองชั้นฟรี บ้านสิงขลา
– บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
– พื้นที่ใช้สอย 108.7 ตารางเมตร
– ราคาก่อสร้างประมาณ 0.92 ล้านบาท

แบบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา
แบบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา
แบบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา
แบบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา
แบบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา
แบบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา
แบบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา
แบบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา
แบบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา
แบบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา