แบบบ้านสองชั้นฟรี สำนักงานกรมโยธา กทม ชุด 15

1658

ต่อกันอีกกับแบบบ้านฟรีสองชั้น ที่จัดทำโดย กรุงเทพมหานคร สำนักงานกรมโยธา ที่จัดแบบในวันนี้จะขอนำบ้านสองชั้นมาให้ได้ชมกัน ซึ่งเป็นแบบบ้านฟรีภาค 15 แล้วนะค่ะ

ใครสนใจดูแบบบ้านฟรีภาคก่อนก็ไปดูกันได้ที่ แบบบ้านฟรี ภาค 14 นะคะ

แบบบ้านสองชั้นฟรี บ้านสิงหะโมรา
– บ้าน 3 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
– พื้นที่ใช้สอย 120 ตารางเมตร
– ราคาก่อสร้างประมาณ 1.02 ล้านบาท

แบบบ้านสองชั้นฟรี บ้านสิรินธรวลี
– บ้าน 3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
– พื้นที่ใช้สอย 147 ตารางเมตร
– ราคาก่อสร้างประมาณ 1.2 ล้านบาท

แบบบ้านสองชั้นฟรี บ้านสีรามัน
– บ้าน 3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
– พื้นที่ใช้สอย 176 ตารางเมตร
– ราคาก่อสร้างประมาณ 1.49 ล้านบาท

แบบบ้านสองชั้นฟรี บ้านสุคนธรส
– บ้าน 3 ชั้น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
– พื้นที่ใช้สอย 180 ตารางเมตร
– ราคาก่อสร้างประมาณ 1.53 ล้านบาท

แบบบ้านสองชั้นฟรี บ้านเสลา
– บ้าน 3 ชั้น 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
– พื้นที่ใช้สอย 185 ตารางเมตร
– ราคาก่อสร้างประมาณ 1.57 ล้านบาท

แบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา
แบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา
แบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา
แบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา
แบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา
แบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา
แบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา
แบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา
แบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา
แบบ้านฟรีสองชั้น กทม กรมโยธา