บ้านโมเดิร์นคอนกรีตสำเร็จรูป ไอเดียดีๆสำหรับทำบ้านพักตากอากาศ

1849

ความเร่งรีบในการดำเนินชีวิตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ทำให้วิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย บ้านสำเร็จรูประบบโมดูลาร์เป็นนวัตกรรมสิ่งปลูกสร้างที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในยุคนี้ได้ดี

แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป

บ้านโมดูลาร์หรือบ้านสำเร็จรูป คือระบบการออกแบบที่ประกอบไปด้วยหน่วยแยกต่างๆ ที่สามารถรวมกันเป็นหน่วยรวมได้ เป็นพิกัด สัดส่วนที่มีมาตรฐานอย่างเช่น 1.20,1.60,2.40 เมตร ซึ่งเป็นมาตรฐานของวัสดุที่มีขายเมื่อนำมาใช้หรือนำมาต่อกันทำให้ไม่เหลือเศษของวัสดุ เป็นแบบบ้านที่ประหยัดงบประมาณและย่นระยะเวลาในการก่อสร้าง เพราะเป็นการสร้างโดยใช้วัสดุหรือโครงสร้างที่ทำสำเร็จไว้แล้วมาประกอบในพื้นที่ที่ต้องการ การออกแบบใช้ระยะสัดส่วนของวัสดุเป็นตัวกำหนดองค์ประกอบต่างๆ รวมถึงรูปทรงของบ้าน โครงสร้างที่นิยมใช้กันมากเช่น เหล็ก อลูมิเนียม กระจก และไม้แปรรูปต่างๆ บ้านสามารถถอดแยกออกเป็นส่วนๆแล้วนำไปประกอบใหม่ได้อีกครั้ง

ปัจจุบันบ้านพักอาศัยได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน มีการพัฒนารูปแบบการก่อสร้างที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดขั้นตอนและย่นระยะเวลาในการก่อสร้าง ประหยัดงบประมาณเป็นแบบบ้านขนาดเล็กที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ ต่อเติม รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายไปปลูกสร้างได้ในทุกพื้นที่ การปลูกสร้างสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการในการใช้งาน หรือเชื่อมโยงเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ รวมถึงเชื่อมโยงเข้ากับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิอากาศ และภูมิประเทศนั้นๆ การปลูกสร้างบ้านแบบโมดูลาร์ขนาดเล็กจึงเป็นแบบบ้านในฝันที่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

cr. Coodo

แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป
แบบบ้านน๊อคดาวสำเร็จรูป